Prevádzka
Západná ulica 48 Prievidza 971 01
Kontakt
Máte otázku ? Volajte +421 905 406 301

Konštrukčné práce

Konštrukčné práce a tvorba konštrukčných návrhov podľa požiadaviek zákazníka je ďalšou službou, kde AHAtech ponúka svoje dlhoročné skúsenosti.

Dodanie konštrukčných podkladov zahrňuje kompletnú výrobnú, výkresovú a technickú dokumentáciu. Konštrukčné oddelenie disponuje 5 pracoviskami s CAD softwarom Creo 4, jedným pracoviskom s CAD softwarom Solidworks a CAM softwarom CAMWorks. V prípade potreby je možnosť pracovať priamo u zákazníka. AHAtech disponuje aj mobilnými pracovnými stanicami.