Prevádzka
Západná ulica 48 Prievidza 971 01
Kontakt
Máte otázku ? Volajte +421 905 406 301

Off-line stroje

Hlavným produktom firmy AHAtech sú jednoúčelové sekacie stroje na prípravu konfekcie automobilových tesnení. Sekacie stroje slúžia na kompletné riešenie rôznych výsekov tesnenia automobilu, po ktorom idú do ďalších technologických krokov – vstrekolisovania, ohýbania atď.

Vďaka použitia najmodernejších technológií so servopohonmi a nástrojovými materiálmi vieme dosiahnuť vysokú presnosť, opakovateľnosť a kvalitu spracovania konfekčných dielov.

Sekacie stroje pre tvarové seky

Sekacie stroje pre tvarové seky

Sekacie stroje pre tvarové seky sú navrhované pre sériovú automobilovú výrobu s produkciou 30 000 až 300 000 tesniacich sád ročne. Robustný rám tvorený zváranou konštrukciou znamená nižšie náklady a väčšiu presnosť sekania. Použitím optických a kapacitných snímačov dosahujeme maximálny výkon pri minimalizácii zlých rozhodnutí a chýb operátora výroby. AHAtech sekacie stroje sú určené pre rôzne typy tesnení používaných v automobilovom priemysle: dverové tesnenia, okenné tesnenia, tesnenia  do motorových priestorov a ďalšie rôzne typy tesnení.

Sekacie postupové stroje

Sekacie postupové stroje

Pre ešte komplikovanejšie tesniace prvky ako napríklad strešné tesnenia áut. AHAtech postupové sekačky sú stavané aby splnili vysoký štandard produkcie tesnení s mnohými komplikovanými sekmi. Počas sekania sa presúva stredový suport s dielmi medzi jednotlivými sekacími stanicami, na ktorých sa vykonajú jednotlivé tvarové výseky. Po vykonaní všetkých operácií obsluha vyberie produkt. Pre rýchlejšiu výmenu polotovarov a hotových dielov AHAtech vyvinul systém rýchlej výmeny lôžok pomocou pneumatických upínačov.

Všetky sekacie stanice sú vybavené servomotormi aby sa dosiahla nevyhnutná presnosť a zároveň bolo možné meniť rozmery výrobku z hlavného ovládacieho panela.

Vŕtačky

Vŕtačky

 • Pre vŕtanie dier s kombináciou koncových sekov alebo tvarových výsekov
 • Keď tesnenie potrebuje diery pre ventiláciu, odvodnenie alebo klipy
 • Možnosť rýchleho vypadávania hotového výrobku do zásobníka
 • Možnosť odsávania odpadu po vŕtaní
 • Pneumatické alebo elektrické vŕtacie hlavy na výber

Stroje so sekaním na podložku

Stroje so sekaním na podložku

 • Jednoduché a nenákladné riešenie sekania tesnení
 • Vybavené s jedným alebo viacerými nástrojmi podľa želania zákazníka
 • Môžu prebiehať viaceré seky naraz
 • Správna pozícia pri sekaní môže byť monitorovaná senzormi
 • Možnosť automatického cyklu sekania a automatickým vyberaním hotového výrobku

Klipsovacie stroje

Klipovacie stroje

 • Klipsovacie stroje sú navrhnuté aby vkladali plastové klipy do dier v tesneniach
 • Dosahujú vysokú efektívnosť vkladania klipov
 • Pre rôzne tvary klipov, vzdialenosti dier a prierezy profilov

Stroje na pílenie

Stroje na pílenie

 • Na delenie tesnení s kovovou výstužou
 • Správna poloha produktu pri spracovávaní je kontrolované snímačmi
 • Špeciálne píliace jednotky garantujú najvyššiu kvalitu koncov profilu
 • Odsávacia jednotka garantujúca čisté prostredie je súčasťou stroja
 • Tvarované píliace jednotky zaručujú, že sa odpad neusádza a nezapcháva odsávanie